Luonnon kestokyvyn ja ilmastonmuutoksen kannalta kuluttajan valinnat ovat erittäin tärkeitä. Kuluttajana itse mietin valintojani eniten silloin, kun